Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky
inovací studia výpočetně náročnými metodami
statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů.

doc. Dr. Ing. Jiří Horák

Profesní životopis

Garant VŠB-TUO

Garant na Technické univerzitě v Ostravě nese veškerou zodpovědnost za finální podobu učebních materiálů, finální podobu letní školy a taktéž všech publikací, které v rámci tohoto projektu vzniknou na Technické univerzitě v Ostravě. Má úlohu kontrolní a řídící a spadá přímo pod řešitele. Dohlíží na správnost tvorby výukových materiálů, kvalitu a účelnost zadávaných prací v rámci projektu. Jeho hlavní úlohou je řízení výuky, spolupráce s lektory a s garanty žadatele a partnera za účelem jednotného postupu v rámci celého projektu. V rámci jeho činností jsou rovněž zahrnuty vyjednávací činosti se zahraničními i domácími odborníky na daná témata, zajišťuje dostatečné personální zajištění letní školy a dohlíží na správnost postupů v případě inovací celého studia. Garant na Technické univerzitě v Ostravě přispěje svým profesním zaměřením a svou osobností k pozitivnímu dopadu výsledků projektu na konkurenceschopnost budoucích absolventů na moderních trzích práce.

Katedra geoinformatiky

© 2010 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého