Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky
inovací studia výpočetně náročnými metodami
statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů.

Kontaktní informace:

RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
jaroslav.burian@upol.cz
tel.: +420 585-63-4523

Katedra geoinformatiky
Univerzita Palackého
tř. Svobody 26
771 46 Olomouc

Řešitelský tým

UP:

VŠB-TUO:

Katedra geoinformatiky

© 2010 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého