Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky
inovací studia výpočetně náročnými metodami
statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů.

Publikace

Popis realizace

Výsledky již publikovaných výzkumů z oblasti geocomputation se zapojením výpočtových aparátů statistického modelování, fuzzy, chaosu a fraktálů zefektivňují rozhodování a podklady pro další vědecké práce, včetně inovativních přístupů praktických činností. Obsah projektu je koncipován směrem ke zdokonalení a zmodernizování znalostí v oblasti matematizace geovědních oborů. Výše zmíněný fakt tedy umožňuje všem zúčastněným v projektu (studenti, domácí lektoři, zahraniční lektoři, garanti) aby mohli publikovat své nově dosažené poznatky společně ve formě konferenčních vystoupení, časopiseckých článků a monografií.

V průběhu této aktivity bude vytvořena řada příspěvků, které se budou ucházet o publikování ve vysoce imputovaných časopisech, kde budou dále podporovat rozvoj této inovace. Společně s těmito články a konferenčními vystoupením vzniknou tři monografie zaměřené na použití těchto moderních metod. To bude mít za následek dalekosáhlý dopad a pozitivní působení v oblasti zájmu o takto profilované absolventy a formu výuky.

První publikace ponese název Geocomputation in GIS, která se bude zabývat přístupy ke zpracování úkolů v geocomputation. Primárně bude zaměřena na úkoly dotýkající se aktuálních témat (ekologie, sesuvy svahů, modelování přírodních jevů atd.). Další dvě monografie budou více specifikovány. Nejprve vyjde monografie dotýkající se problematiky chaosu a fraktálů s názvem Geocomputation s využitím teorie chaosu a fraktálů, která shrne veškeré poznatky dosažené řešitelským týmem v této oblasti. Poslední monografie zahrne svým názvem zbytek vědních oborů v Geocomputation. Název bude Použití stochastického modelování a fuzzy metod v Geocomputation.

Tuto aktivitu budou řešit všichni členové projektu.

Výstupy

Harmonogram

Aktivita 2010 2011 2012 2013
měsíc 9101112 123456789101112 123456789101112 123456789101112
4. Publikace
Katedra geoinformatiky

© 2010 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého