Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky
inovací studia výpočetně náročnými metodami
statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů.

Letní škola

Popis realizace

Snaha o zapojení nových výpočetních metod do stávajících předmětů a vytvoření zcela nových předmětů se zaměřením na GeoComputation by neměla cenu bez možnosti ukázat všem zájemcům, jak geocomputation v praxi funguje a jak mocný nástroj představuje zapojení matematického aparátu do geoinformatiky. Za tímto účelem bude založena tradice Letní školy Geocomputation in GIS.

Takto letní škola vystaví účastníky přímého kontaktu s praktickými aspekty problematiky geocomputation. Ve spolupráci s domácími a světovými odborníky bude vytvořen program letní školy, který bude obsahovat přednášky, semináře, pracovní workshopy, kterých se zúčastní rovněž zástupci organizací, které představují potenciální zájemce o absolventy. Dále budou řešeny samostatné práce a budou uváděny různé prezentační bloky zaměřené na geocomputation v geoinformatice. Účel těchto setkání bude v prezentování tezí, dílčích výsledků a výstupů bakalářských, magisterských a disertačních prací tematicky zaměřených na geocomputation v geoinformatice.

Díky účasti zahraničních lektorů a dalších organizací bude letní škola vedena v anglickém jazyce. Pořádání každoroční letní školy bude vyvrcholením celého projektu. Bude setkáním odborníků a studentů, kde se budou řešit zajímavé praktické úkoly. Letní škola bude pořádána vždy na konci každého roku trvání projektu.

Letní školy Geocomputation in GIS tedy budou představovat vždy 5denní pobyt v některých univerzitních prostorách, kam bude převezena mobilní laboratoř, kde za výše popsaného principu bude probíhat intenzivní kurz praktických dovedností a kde se pod vedením zkušených team leaderů budou budovat moderní, konkurenceschopní a lépe proškolení absolventi geoinformatických a příbuzných oborů. Z každé letní školy bude vydán sborník prací, který poslouží pro jako seznam řešené problematiky s motivačním zdrojem pro další práci.Letní škola bude organizována Univerzitou Palackého v Olomouci a budou se na ni podílet i členové VŠB - Technické univerzity v Ostravě.

Výstupy

Harmonogram

Aktivita 2010 2011 2012 2013
měsíc 9101112 123456789101112 123456789101112 123456789101112
3. Letní školy
Katedra geoinformatiky

© 2010 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého