Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky
inovací studia výpočetně náročnými metodami
statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů.

Úplný název projektu

Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/2.2.00/15.0276

Stručný obsah projektu

Projekt představuje společnou iniciativu dvou vysokých škol ČR, podílejících se na přípravě geoinformatiků s cílem inovovat stávající gramotnost svých budoucích absolventů o moderní výpočtové metody, tzv. Geocomputation a tím zvýšit jejich konkurenceschopnost na tuzemském trhu práce, ale i konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku.

Cílem projektu je obohacení přípravy geoinformatiků na participujících českých vysokých školách o nové moderní výpočtové metody (geocomputation) při řešení různých prostorových úloh se zaměřením na teorie a aplikace statistického modelování (stochastické modely), fuzzy (fuzzy expertní systémy, aplikace a popis neurčitých jevů, teorie rozhodování), chaosu a fraktálů.

Jako další cíl je navázání a rozvinutí kontaktů se zahraničními odborníky na geocomputation s důrazem na vytvoření moderních studijních plánů, které dokáží naplnit společnou iniciativu představitelů projektu. V neposlední řadě je cílem i zavedení tradice pořádání letní školy „GeoComputation in GIS“ v anglickém jazyce za účasti studentů partnerských škol, domácích a zahraničních odborníků na Geocomputation.

Katedra geoinformatiky

© 2010 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého