Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky
inovací studia výpočetně náročnými metodami
statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů.

Ing. Jaroslava Mrázová

Profesní životopis

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník má za úkol zajistit zázemí pro dokonalé fungování ostatních pracovníků projektu. Jeho úlohou je být nápomocen s vyřizováním cestovních příkazů, rezervací ubytování, ale také zajištění potřebných náležitostí v běžném procesu plnění dílčích cílů a aktivit. Stupeň jeho organizační a rozhodovací činnosti je na nejnižším stupni 1.

Katedra geoinformatiky

© 2010 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého