Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky
inovací studia výpočetně náročnými metodami
statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů.

RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.

Profesní životopis

Hlavní řešitel

Úlohou hlavního řešitele je dbát na včasné zahájení jednotlivých klíčových aktivit, dohlížet na správnost a korektnost plnění aktivit a cílů. V jeho kompetencích je veškerá kontrolní a rozhodovací činnost související s projektem. Organizuje kontrolní dny a hodnotí jednotlivé dílčí výstupy dosažené v průběhu projektu. Stupeň jeho koordinační a kontrolní činnosti je na nejvyšší provni.

Hlavní řešitel projektu je také garantem aktivit na Univerzitě Palackého v Olomouci, nese veškerou zodpovědnost za finální podobu učebních materiálů, finální podobu letní školy a taktéž všech publikací, které v rámci tohoto projektu vzniknou. Má úlohu kontrolní a řídící. Dohlíží na správnost tvorby výukových materiálů, kvalitu a účelnost zadávaných prací v rámci projektu. Jeho hlavní úlohou je řízení výuky, spolupráce s lektory a s garanty partnerů za účelem jednotného postupu v rámci celého projektu. Vzhledem k osobnosti hlavního řešitele, bude jeho úlohou rovněž navazování úzkých partnerských vztahů s domácími ale i zahraničními odborníky z oblasti geocomputation. Hlavní řešitel se rovněž bude podílet svým odborným zaměřením na náplni jednotlivých kurzů a sám bude i přednášet v oblasti využití moderních přístupů geocomputation v předmětech zkoumajících modelování v prostředí geoinformačních systémů, digitální kartografie a pokročilé zpracování dat.

Katedra geoinformatiky

© 2010 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého