Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky
inovací studia výpočetně náročnými metodami
statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů.

Přidaná hodnota projektu a jak je projekt inovativní

Výsledky již publikovaných výzkumů z oblasti geocomputation se zapojením výpočtových aparátů statistického modelování, fuzzy, chaosu a fraktálů zefektivňují rozhodování a podklady pro další vědecké práce, včetně inovativních přístupů praktických činností. Tyto výsledky také ukazují na vysokou míru aplikace takto zaměřených znalostí. Obsah projektu je tudíž koncipován směrem ke zdokonalení a zmodernizování znalostí v oblasti matematizace geovědních oborů.

Přidanými hodnotami projektu budou:

Projekt je zároveň inovativní v řadě aspektů:

Katedra geoinformatiky

© 2010 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého