Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky
inovací studia výpočetně náročnými metodami
statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů.

Popis pokračování činností po ukončení podpory

Vzhledem k faktu, že projekt si klade za cíl dlouhodobý dopad svých aktivit na pozitivní nárůst konkurenceschopnosti absolventů dotčených oborů na Univerzitě Palackého v Olomouci a Technické Univerzitě v Ostravě, je plánováno pokračovat ve všech aktivitách i po skončení doby trvání projektu.

Po skončení podpory projektu budou u žadatele i u partnera nadále pokračovat:

Katedra geoinformatiky

© 2010 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého