Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky
inovací studia výpočetně náročnými metodami
statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů.

LETNÍ ŠKOLA GEOCOMPUTATION IN GIS NA TÉMA URBAN MODELLING

Program 2013

Pondělí (24.6.)

10:00 ubytování
12:00 oběd
13:00 Zahájení letní školy, organizační pokyny (dr. Jaroslav Burian)
13:30 - 16:00 UrbanSIM (dr. Hana Ševčíková)
16:30 - 17:30 Aplikace modelu UrbanSim v podmínkách ČR (dr. Jakub Vorel)
18:00 večeře

Úterý (25.6.)

08:00 snídaně
09:00 – 12:00 UrbanSIM (dr. Hana Ševčíková)
12:30 oběd
13:30 – 17:30 Prostorové a tvarové metriky pro popis urbanizovaných ploch (Mgr. Vít Pászto)
18:00 večeře

Středa (26.6.)

08:00 snídaně
09:00 – 12:00 Prostorové dotazy s využitím Fuzzy množin (Mgr. Jan Caha)
12:30 oběd
13:30 – 17:30 UrbanPlanner - Scénářové modelování (Mgr. Stanislav Šťastný, dr. Jaroslav Burian)
18:00 večeře

Čtvrtek (27.6.)

08:00 snídaně
09:00 – 12:00 samostatný projekt
12:30 oběd
13:30 – 17:30 samostatný projekt
18:00 večeře

Pátek (28.6.)

08:00 snídaně
09:00 – 11:30 prezentace projektů, ukončení Letní školy, předání certifikátů
12:00 oběd
Katedra geoinformatiky

© 2010 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého