Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky
inovací studia výpočetně náročnými metodami
statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů.

LETNÍ ŠKOLA GEOCOMPUTATION IN GIS NA TÉMA URBAN MODELLING

Program 2011

Pondělí

10:00 – 13:00 Příjezd a registrace účastníků
13:00 – 14:00 oběd
14:00 – 14:30 Zahájení letní školy, organizační pokyny (RNDr. Jaroslav Burian, doc. Dr. Jiří Horák, CSc.)
14:30 – 16:00 Přednáška – Vícerozměrná statistická analýza – přehled metod, užívaný software (Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.)
16:15 – 17:45 Přednáška – Úvod do lineární algebry (Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.)
18:00 – 19:00 večeře
19:00 Seznamovací večírek (sestavení pracovních skupin pomocí shlukové analýzy)

Úterý

8:00 – 8:30 Snídaně
9:00 – 9:45 Přednáška (pro zájemce) – Vícerozměrné kontingenční tabulky (Bc. Dana Cahová)
10:00 – 11:30 Přednáška – Shluková analýza, část 1. (doc. Mgr. Radoslav Harman, Ph.D.)
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:30 Přednáška - Shluková analýza, část 2. (doc. Mgr. Radoslav Harman, Ph.D.)
14:45 – 16:15 Praktický blok – Základní práce v software R s vícerozměrnými statistickými analýzami, Předzpracování dat (Mgr. Lukáš Marek, Mgr. Vít Pászto)
16:15 – 16:45 svačina
16:45 – 18:00 Praktický blok – Základní práce v software R s vícerozměrnými statistickými analýzami, Předzpracování dat (Mgr. Lukáš Marek, Mgr. Vít Pászto)
18:15 – 18:45 večeře
19:00 – 21:00 sportovní program
21:00 promítání filmu

Středa

8:00 – 8:30 snídaně
9:00 – 10:30 Přednáška - Metoda hlavních komponent (Mgr. Michaela Tučková)
10:45 – 12:15 Přednáška - Diskriminační analýza (Mgr. Michaela Tučková)
12:30 – 13:30 oběd
13:30 – 15:00 Praktický blok – Základní práce v software R s vícerozměrnými statistickými analýzami (Mgr. Lukáš Marek, Mgr. Vít Pászto)
15:15 – 16:45 Praktický blok – Základní práce v software R s vícerozměrnými statistickými analýzami (Mgr. Lukáš Marek, Mgr. Vít Pászto)
17:00 svačina, sportovní program
20:00 večeře
21:00 promítání filmu

Čtvrtek

8:00 – 8:30 snídaně
9:00 – 12:15 Práce na projektech
12:30 – 13:30 oběd
13:30 – 16:45 Práce na projektech
17:00 svačina, sportovní program
20:00 večeře
21:00 promítání filmu

Pátek

8:00 – 8:30 snídaně
9:00 – 11:30 Prezentace projektů
12:00 – 13:00 oběd
13:30 – 15:30 Prezentace firem
17:30 Společenský večer, předání certifikátů

Sobota

8:00 – 8:30 snídaně
9:00 odjezd účastníků

Doprovodný program každý den od cca 17 hod.

  • Fotbalové hřiště
  • Tenisový kurt s umělým povrchem a nočním osvětlením
  • Koupaliště v Újezdě (3km)
  • Cykloturistika - možnost půjčení kol
  • Promítání filmů s matematicko-statistickou tematikou
  • Táborák
Katedra geoinformatiky

© 2010 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého